Dyrekcja

Dyrektor mgr Mariusz Zając

 

Wykształcenie wyższe:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Doskonalenie:

Weryfikator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2007 r.

UBI IUS, IBI ONUS. Praktyka stosowania prawa w oświacie, 2006 r.

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2005 r.

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2005 r.

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Oświatą, 2003r.

Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą, 2003 r.

Wdrażanie wymiaru europejskiego w pracy szkoły, 2003 r.

Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2002 r.

 

Wicedyrektor mgr Kinga Golba

 

Wykształcenie wyższe:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doskonalenie:

Kurs na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna, 2012 r

Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą, 2010 r.

Kurs – Doskonalenie umiejętności rozpoznawania problemów wychowawczych, 2006 r.

Kurs – Ogarnąć chaos. Praca z dzieckiem nadpobudliwym, 2006 r.

Warsztaty – Nowoczesne metody i techniki efektywnego uczenia się i nauczania, 2005r.

Kurs – Pomiar dydaktyczny i jego wykorzystanie w badaniu osiągnięć szkolnych uczniów, 2004 r.

Kurs – Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2002 r.

Kurs – Wybrane zagadnienia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, 2001 r.