Dyrekcja

Dyrektor mgr Mariusz Zając

Wykształcenie wyższe:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Doskonalenie:

Weryfikator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2007

UBI IUS, IBI ONUS. Praktyka stosowania prawa w oświacie, 2006

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2005

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2005

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Oświatą, 2003

Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą, 2003

Wdrażanie wymiaru europejskiego w pracy szkoły, 2003

Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2002

 

Wicedyrektor mgr Kinga Golba

Wykształcenie wyższe:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doskonalenie:

Kurs na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna, 2012

Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą, 2010

Kurs – Doskonalenie umiejętności rozpoznawania problemów wychowawczych, 2006

Kurs – Ogarnąć chaos. Praca z dzieckiem nadpobudliwym, 2006

Warsztaty – Nowoczesne metody i techniki efektywnego uczenia się i nauczania, 2005

Kurs – Pomiar dydaktyczny i jego wykorzystanie w badaniu osiągnięć szkolnych uczniów, 2004

Kurs – Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2002

Kurs – Wybrane zagadnienia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, 2001