Egzamin ósmoklasisty

INFORMATOR OGÓLNY o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019:

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_Czesc%20ogolna.pdf

  • Język polski:

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

  • Matematyka:

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

  • Język angielski:

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

Podstawa prawna:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1512/1