FORMULARZE REKRUTACYJNE

INFORMACJA dotycząca rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (dokumenty do pobrania)

 

KLASA I

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU – zgłoszenie kl. I

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. I

KLASA IV

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. IV

KLASA V

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. V

KLASA VI

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. VI

KLASA VII

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. VII ogólna 

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny kl. VII dwujęzyczna

CO TO JEST KLASA DWUJĘZYCZNA? PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH  – pobierz w PDF

Zgłoszenie lub wniosek rekrutacyjny należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły we wskazanych terminach.