Nauczyciele

 

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Marlena Kukiełka

Język polski:

mgr Mariusz Zając – dyrektor szkoły

mgr Kinga Golba – wicedyrektor szkoły

mgr Joanna Dubel-Łabędź

mgr Anna Górska

mgr Katarzyna Kamińska-Smoleń

mgr Małgorzata Kotecka

mgr Dorota Zagórska

mgr Małgorzata Zając

Język angielski:

mgr Paulina Baj

mgr Anna Czyż

mgr Agnieszka Filipczuk

mgr Wioletta Garbowska-Danek

mgr Łucja Grabiec

mgr Anna Mazur

lic. Salomea Prosowicz

mgr Agnieszka Wrona

Język niemiecki:

mgr Anna Taraszka-Jeleń

mgr Jacek Kobielski

mgr Marlena Kukiełka

mgr Dominika Woskowicz

Język francuski:

mgr Kinga Radlińska

Matematyka:

mgr Joanna Armatys

mgr Małgorzata Cieślik

mgr Monika Jasińska

mgr Agnieszka Skutnik

mgr Anna Więcek

Historia:

mgr Dorota Grocholska

mgr Katarzyna Kamińska-Smoleń

mgr Tomasz Maciąg

mgr Marta Sak

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Tomasz Maciąg

mgr Marta Sak

mgr Dorota Skrzyniarz

Biologia:

mgr Danuta Liszka

mgr Anna Mazur

Przyroda:

mgr Katarzyna Kamińska-Smoleń

Geografia:

mgr Tomasz Maciąg

mgr Anna Pałucka

mgr Małgorzata Zając

Fizyka:

mgr Aneta Górowska

mgr Marzena Kiełbasa

mgr Joanna Przygoda

mgr Wiesław Rejkowicz

Chemia:

mgr Aneta Górowska

mgr Jadwiga Kozioł

Muzyka:

mgr Aneta Łabno

Zajęcia artystyczne i plastyka:

mgr Joanna Dubel-Łabędź

mgr Anna Halska

Edukacja dla bezpieczeństwa i zajęcia techniczne:

mgr Urszula Stanaszek-Błaszczyk

Informatyka i zajęcia komputerowe:

mgr Dorota Grocholska

mgr Janusz Nowiński

Wychowanie fizyczne:

mgr Maciej Czerwony

mgr Ewa Kukla

mgr Katarzyna Wójcik

mgr Łukasz Stawarz

mgr Dagmara Sutkowska

mgr Mariusz Wcisło

Religia:

mgr Dorota Kucharska-Wróbel

ks.mgr Tomasz Piecuch

mgr Bernarda Skrzyniarz

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Grzegorz Dzierwa

mgr Danuta Liszka

Doradca zawodowy:

mgr Monika Jasińska

mgr Marta Manijak