Samorząd uczniowski

Szkolny Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie:

 

Przewodniczący Szkoły:
JULIA SUS (III D)

Z-ca przewodniczącego:
KAROLINA TULICKA (IIIG)

Opiekunowie:

mgr Dagmara Sutkowska
mgr Agnieszka Wrona