Świetlica szkolna

Godziny pracy świetlicy szkolnej: 6.30 – 16.30

Wychowawcy świetlicy:

mgr Nina Prusak
mgr Patrycja Pikul
mgr Marta Rzepka

 

 

Główne zadania świetlicy szkolnej realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

  • organizacja czasu przed i po lekcjach,
  • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
  • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy,
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej,
  • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • współpraca z domem i środowiskiem lokalnym,
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych.