Wykaz sal lekcyjnych i pomieszczeń

WYKAZ SAL I POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOWIE

PARTER

Numer sali:

Nazwa sali:

P01

Sala lekcyjna – klasa Ia

P02

Sala lekcyjna – klasa IVa

P03

Szatnia klas: Ia, IVa, IVb

P04

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

P05

Gabinet higienistki

P06-P09

Stołówka szkolna

P10

Świetlica szkolna

P11

Sala gimnastyczna

P12

Zaplecze WF

P13

Kantorek WF

P14

Sala lekcyjna

P15

Sala lekcyjna

P16

Biblioteka szkolna

P17

Sala WF

P18

Sala lekcyjna

P19

Sala lekcyjna

P20

Portiernia

I PIĘTRO

Numer sali:

Nazwa sali:

1.01

Sala lekcyjna

1.02

Sala gimnastyczna

1.03

Sala lekcyjna

1.04

Sala lekcyjna

1.05

Sala lekcyjna

1.06

Sala lekcyjna

1.07

Sala teatralna

1.08

Sala lekcyjna

1.09

Sala lekcyjna – klasa IVb

1.10

Sekretariat

1.11

Gabinet Dyrektora

1.12

Gabinet Wicedyrektora

1.13

Kadry i księgowość

1.14

Gabinet pedagogów

1.15

Sala lekcyjna – klasa VIa

1.16

Sala gimnastyczna

II PIĘTRO

Numer sali:

Nazwa sali:

2.01

Sala lekcyjna

2.02

Sala lekcyjna

2.03

Sala lekcyjna

2.04

Sala lekcyjna

2.05

Sala lekcyjna

2.06

Sala lekcyjna

2.07

Sala lekcyjna

2.08

Sala lekcyjna

2.09

Sala lekcyjna

2.10

Sala lekcyjna

2.11

Sala lekcyjna

2.12-2.13

Pokój nauczycielski

2.14

Sala lekcyjna

2.15

Sala lekcyjna

2.16

Sala lekcyjna