2019/2020

 


WRZESIEŃ 2019
80 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 
80 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę – ZOBACZ
80 rocznica wybuchu II wojny światowej
 
 ZOBACZ