FORMULARZE REKRUTACYJNE

INFORMACJA dotycząca rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (dokumenty do pobrania)

 

KLASA 1

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU – zgłoszenie rekrutacyjne – klasa 1 obwód

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 1

KLASA 4

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 4

KLASA 5

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 5

KLASA 6

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 6

KLASA 7

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny – klasa 7 dwujęzyczna

PRZYJĘCIE DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU – wniosek rekrutacyjny klasa 7 ogólna

CO TO JEST KLASA DWUJĘZYCZNA? PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH  – pobierz w PDF

Zgłoszenie lub wniosek rekrutacyjny należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły we wskazanych terminach.

CO TO JEST KLASA DWUJĘZYCZNA? PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH  – pobierz w PDF

Zgłoszenie lub wniosek rekrutacyjny należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły we wskazanych terminach.