Płatności za obiady – przelewem

Informujemy, że wpłat za obiady dokonujemy WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy szkoły. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Po wcześniejszym uzyskaniu informacji o wysokości należnej kwoty (DOKŁADNA KWOTA!!!), płatności należy dokonać do 10-go każdego miesiąca, począwszy od października 2019 roku.
W przypadku gdy 10 – ty jest dniem wolnym – do ostatniego dnia roboczego przed 10 – ym.
W miesiącu grudniu wpłaty należy dokonać do dnia 27 grudnia 2019 roku (za miesiąc grudzień).

W miesiącu czerwcu 2020 roku do dnia 25 czerwca 2020 roku (za miesiąc czerwiec).
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na rachunek bankowy w Banku Handlowym nr: 13 1030 1250 0000 0000 8805 7008