Samorząd uczniowski

Szkolny Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie:

Przewodnicząca Szkoły:
JULIA SUS (3D)

Z-ca przewodniczącej:
KAROLINA TULICKA (3G)

Opiekunowie:
mgr Dagmara Sutkowska
mgr Agnieszka Wrona
mgr Katarzyna Wójcik