Świetlica szkolna

Godziny pracy świetlicy szkolnej: 6.30 – 16.30
Sale: P.10 
(do godziny 16.30) oraz 1.08 (do godziny 15.30)

 

Wychowawcy świetlicy:
mgr Patrycja Pikul

mgr Marta Rzepka
mgr Lilianna Lach
mgr Magdalena Siembab – Krzyżak
mgr Katarzyna Kamińska – Smoleń

 

Główne zadania świetlicy szkolnej realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

  • organizacja czasu przed i po lekcjach,
  • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
  • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy,
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej,
  • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • współpraca z domem i środowiskiem lokalnym,
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych.