System parkowania w SP24

Szanowni Państwo, od roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika obowiązuje następujący system parkowania na terenie wokół budynku placówki. Pracownicy zatrudnieni w SP24 są zobligowani do posiadania identyfikatora pojazdu i umieszczenie go w widocznym miejscu! Rodziców naszych uczniów prosimy o parkowanie od zachodniej części budynku, od ulicy Kopernika – do 10 minut. Pracownicy SP24 parkują od strony północnej, zachodniej – od strony seminarium oraz od strony ulicy Kopernika od godziny 9.15. Przy zachodniej ścianie budynku znajduje się DROGA POŻAROWA, na niej obowiązuje całkowity ZAKAZ PARKOWANIA!