Wykaz sal lekcyjnych i pomieszczeń

WYKAZ SAL I POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 
W TARNOWIE

PARTER

Nr sali:

Nazwa sali:

P01

Sala lekcyjna – klasa 2A

P02

Sala lekcyjna – klasa 1A

P03

Szatnia klas: 1A, 1B, 1C, 2A

P04

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

P05

Gabinet higienistki

P06 – P09

Stołówka szkolna

P10

Świetlica szkolna

P11

Sala gimnastyczna

P12

Zaplecze WF

P13

Kantorek WF

P14

Sala lekcyjna

P15

Sala lekcyjna

P16

Biblioteka szkolna

P17

Sala lekcyjna – klasa 1C

P18

Sala lekcyjna – klasa 1B

P19

Sala lekcyjna

P20

Portiernia

I PIĘTRO

Nr sali:

Nazwa sali:

1.01

Sala lekcyjna – klasa 6B

1.02

Sala gimnastyczna

1.03

Sala lekcyjna

1.04

Sala lekcyjna – klasa 6A

1.05

Sala lekcyjna – klasa 4A

1.06

Sala lekcyjna – klasa 4B

1.07

Sala teatralna

1.08

Świetlica

1.09

Sala lekcyjna – klasa 5B

1.10

Sekretariat

1.11

Gabinet Dyrektora

1.12

Gabinet Wicedyrektora

1.13

Kadry i księgowość

1.14

Gabinet pedagogów

1.15

Sala lekcyjna – klasa 5A

1.16

Sala gimnastyczna

II PIĘTRO

Nr sali: Nazwa sali:

2.01

Sala lekcyjna

2.02

Sala lekcyjna

2.03

Sala lekcyjna – klasa 3C

2.04

Sala lekcyjna – klasa 3G

2.05

Sala lekcyjna – klasy 7A i 3B

2.06

Sala lekcyjna – klasy: 8A i 3E

2.07

Sala lekcyjna – klasy: 8B i 3A

2.08

Sala lekcyjna

2.09

Sala lekcyjna – klasa 3h

2.10

Sala lekcyjna – klasa 3D

2.11

Sala lekcyjna – klasa 7C

2.12-2.13

Pokój nauczycielski

2.14

Sala lekcyjna – klasa 7B

2.15

Sala lekcyjna – klasa 3F

2.16

Sala lekcyjna – klasy: 8C i 8D